Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych na „Zakup refabrykowanych /odnawianych serwerów Dell do klastra CEPH”
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Zamawiający: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
Konto bankowe: Pekao S.A.
Numer: 97 1240 3103 1111 0010 5825 7051
NIP: 754-30-69-732, REGON: 161506358
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole,
Telefon: 884 883 627
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
5 szt. Dell r640 refabrykowane/ odnawiane , o parametrach nie gorszych niż:
- 2 x Intel Platinum 8173M Xeon 28-Core 2.0GHz CPU
- 768 GB RAM DDR4
- 2 x 240GB SAS SSD Enterprise Class Hot-Swap SSD (for System)
- PERC H730p Raid 2GB Cache
- Integrated Broadcom 5720 1Gbps Dual Port Network Daughter Card (2 1Gbit ports)
- 1x Intel X520-DA2 2x 10GB SFP+ card (2 SFP+ 10Gbit ports)
- 1 x Dell Intel XL710-QDA2 Dual Port QSFP+ 40GBE Network Card
- 2x PSU 750W
- iDRAC9 Enterprise
- Szyny montażowe
14 x Kabel DAC QSFP+ to QSFP+ 40G - 40x40x2m
6 x Kabel DAC QSFP+ to QSFP+ 40G Direct Attach Cables 3m - 40x40x3m
6 x DAC-40G-4X10G-2M - QSFP+ 40G / 4x SFP+ 10G - 40x10x2m
a) okres gwarancji: 36 mies. NBD
b) termin płatności: 21 dni od dnia wystawienia faktury .
c) kryteria oceny ofert, wraz z wagą punktową: Cena 100%

2. Termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia zamówienia złożenia zamówienia.

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć:
a) do siedziby Zamawiającego: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole. Pom 2.08
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 01.12.2023r. godzina 10.00

4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie.

5. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
W załączeniu:
1. Wzór druku formularz ofertowy - zał. Nr1