Modelowanie biznesowe

Modelowanie biznesowe to proces konsultacyjny mający na celu opracowanie modelu biznesowego zgłaszanego projektu, uwzględniającego charakterystykę produktu, głównych działań, kluczowych partnerów, segmentów klientów, kanałów komunikacji, relacji z klientami, struktury kosztów i strumieni przychodów.

Kierunek
Usługa modelowania biznesowego w PNT rozpoczyna się w momencie przyjęcia zgłoszenia od pomysłodawcy projektu biznesowego i analizy treści tego zgłoszenia (1h).

Coaching
Kluczowym momentem modelowania jest sesja coachingowi (4h), w czasie której ustalane są kluczowe parametry modelu.

Decyzja
Jest to również czas, gdy pomysłodawca podejmuje pierwsze decyzje biznesowe dotyczące kształtu przyszłego przedsięwzięcia.

Model Biznesowy
Następnie w efekcie sesji i opracowania (3h) powstaje model, który pozwala przejść do dalszych, konkretnych działań operacyjnych, umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie właściwej działalności gospodarczej w oparciu o pierwotny pomysł.

Ocena
Wypracowany model biznesowy poddawany jest ocenie ewaluacyjnej (2h), która pozwala wprowadzić ewentualne korekty do opracowanego modelu i  stanowi ostatni etap realizowanej w Parku usługi.

Kontakt

Więcej informacji można uzyskać od koordynatora usługi Pana Jarosława Pilca, pod numerem telefonu
77 443 89 37