Międzynarodowa konferencja naukowa

pt. "Innowacyjność w projektach B+R

 

Formularz rejestracji uczestnictwa w konferencji

 

I. Dane zgłaszającego:

 

II. Dodatkowa osoba z firmy uczestnicząca w konferencji:

 

III. Abstrakt

 

IV. Dane do faktury

 

V. Oświadczenia:

Treść regulaminu dostępna pod linkiem: Regulamin

Treść RODO dostępna pod linkiem: Klauzula RODO

  Odśwież Captcha