SDIC1

SMART DIGITAL INNOVATION CLUSTER
Asset Management - Klonex SPV 1 Sp. z o.o.

www.sdic.com.pl

Dostarczanie produktów i usług w zakresie innowacyjnych technologii dla rozwiązań Smart City, OTT oraz dostępu do internetu.
Kompleksowe podejście do Klienta we wspomnianym obszarze umożliwiające współpracę na każdym etapie projektu, rozpoczynając od badania zapotrzebowania na produkt/usługę, poprzez wsparcie na etapie wyboru rozwiązania, projektowania, pozyskiwania finansowania a następnie dostarczenia, wdrożenia i finalizacji projektu.