Obiekt

Infrastruktura PNT w Opolu obecnie składa się z dwóch obiektów, stanowiących I etap budowy docelowej infrastruktury:

inkubator przedsiębiorczości

 • 3 kondygnacje,
 • baza biurowa dla usług IT, projektowych, doradczych, marketingowych, itp.,
 • zewnętrzny parking - 120 miejsc postojowych,
 • elastyczna aranżacja przestrzeni modułowych,
 • pełna wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,
 • szerokopasmowy Internet,
 • budynek wyposażony w zaplecze konferencyjno - szkoleniowe, system wideokonferencji.

obiekt laboratoryjno - doświadczalny

 • 2 kondygnacje,
 • zastosowanie innowacyjnych systemów technologicznych,
 • przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • zewnętrzny parking dla samochodów ciężarowych,
 • 4 hale technologiczne oraz pomieszczenia laboratoryjne i biurowe,
 • system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • szerokopasmowy Internet,
 • budynek dedykowanny firmom z dziedziny biotechnologii, chemii organicznej, motoryzacji, budownictwa, energetyki itp.,
 • hele technologiczne o wysokości 9m z możliwością wyposażenia w suwnice. 

Drugim etapem budowy, który rozpocznie się już w tym roku, będzie powstanie Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych oraz strefa integracji – budynek łączący wszystkie obiekty PNT w Opolu.

Budynek wysokich technologii it i projektowania inżynierskiego wraz z centrum przetwarzania danych

 • 3 kondygnacje;
 • nowoczesne przestrzenie biurowe o łącznej użytkowej powierzchni ok. 1 700 m2 wraz z zapleczem socjalnym z możliwością dowolnej, elastycznej aranżacji;
 • zaplecze obliczeniowe wyposażone w serwery obliczeniowe, pracujące w standardzie TIER III. Do tej pory taka przestrzeń jest niedostępna w województwie opolskim;
 • system SCADE, umożliwiający inteligentny pomiar mocy poszczególnych urządzeń;
 • Centrum Przetwarzania Danych (CPD) wraz z biurkiem obsługi i magazynem, spełniające wymagania norm dla tego typu obiektów, o łącznej powierzchni ok. 240 m2
 • część techniczna: wymiennikownia, hydroforownia; rozdzielnia elektryczna;
 • pomieszczenia gospodarcze/porządkowe;
 • recepcja dla całego budynku;
 • strefa integracji lokatorów i pracowników PNT w Opolu.

Strefa integracji

 • budynek stanowiący połączenie wszystkich obiektów PNT w Opolu w jedną całość;
 • przestrzeń integracji i wymiany poglądów oraz doświadczeń;
 • funkcja rekreacji i wypoczynku, zarówno aktywnego jak i wyciszonego, miejsce spotkań dla użytkowników PNT w Opolu;
 • funkcja komunikacyjna.

Koszt rozbudowy infrastruktury wyceniono na blisko 20 mln złotych. Środki na rozbudowę pochodzą z różnych źródeł, w tym z budżetu Miasta Opola oraz z dofinansowania ze środków unijnych, w ramach działania 1.1. RPO WO na lata 2014-2020. Nowy budynki mają zostać oddane do użytku w pierwszym kwartale 2018 roku.


Trzeci etap (w przyszłości) rozbudowy infrastruktury PNT w Opolu zakłada budowę obiektu o nazwie Budynek Badań Naukowych. Będzie to budynek o charakterze biurowym i laboratoryjnym, który spełniać będzie rolę siedziby podmiotów realizujących programy naukowe, z przeznaczeniem do użytkowania przez małe, rozwijające się firmy lub inicjatywy.