Panel wiatrowy 
www.panelwiatrowy.pl

Postanowiliśmy stworzyć prostą i tanią technologię niewielkich turbin wiatrowych pracujących przy niskich prędkościach wiatru, które łatwo wkomponować w otoczenie. Gdyby przeanalizować zasoby energetyczne Polski, na pierwszym miejscu znajdzie się energia słoneczna, dopiero później energia wiatrowa, która jest pochodną energii słonecznej. Niestety istnieje wyraźna dysproporcja w ilości dostępnej energii słonecznej w skali roku. Skutkuje to dużymi ilościami energii pochodzącej z układów fotowoltaicznych w okresie letnim i niewielkimi w trakcie trwania okresu grzewczego. Energia wiatrowa, pomimo tego, że jest jej relatywnie mniej, występuje w podobnych ilościach w ciągu całego roku. Obecne na rynku układy potrafiące przemienić energię wiatrową na elektryczną często konstruowane są pod średnie i wysokie prędkości wiatru. Jest to podyktowane zasadą zachowania energii, której ilość wzrasta wykładniczo do prędkości. Powoduje to niewielkie ilości energii dostępnej przy powietrzu płynącym przy małej prędkości bliskiej 1-2 m/s. Naszym celem jest stworzenie technologii umożliwiającej racjonalne wykorzystanie wiatrów o niskich prędkościach, która będzie łatwo skalowana, możliwie estetyczna i pasująca do otoczenia.