Badania drgań prasy hydraulicznej – badanie diagnostyczne

 • wykonanie serii pomiarów drgań maszyny przy różnych obciążeniach prasy i różnych narzędziach przy użyciu akcelerometru SEQUOIA FastTracer oraz oprogramowania FTAnalyzer ,
 • akwizycja sygnałów pomiaru przyspieszeń drgań,
 • analiza widmowa drgań stanowiąca przetworzenie przebiegu czasowego wibracji w spektrum częstotliwości,
 • przypisanie składowych widma drgań do poszczególnych elementów badanej maszyny,
 • na podstawie przeprowadzonych kolejnych pomiarów, określenie zużycia poszczególnych elementów.

Wykorzystywane oprogramowanie:

 • MATLAB,
 • FTAnalyzer,

Akcelerometr 3 osiowy:

 • SEQUOIA FastTracer.

Badanie wytrzymałości gotowego produktu dla opolskiej firmy

 • pomiar wytrzymałości produktu przy zadaniu obciążenia punktowo w skrajnie niekorzystnych miejscach,
 • rejestrowanie odkształceń powierzchni za pomocą czujnika optycznego ATOS,
 • wyznaczenie miejsc zarodków pęknięć,
 • analiza odkształceń powierzchni oraz pomiar maksymalnych przemieszczeń punktów pomiarowych w trzech osiach,
 • zaproponowanie rozwiązań konstrukcyjnych zwiększających wytrzymałość produktu.