Zapraszamy do udziału w postępowaniu pn.

Zakup i dostawa drukarek 3D na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

 

Czytaj więcej: Przetarg Drukarka 3D

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. (sprzątanie pomieszczeń biurowych, kuchni, klatek schodowych, korytarzy, toalet) wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych...

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze oferty dot. utrzymania czystości

Zapraszamy do udziału w postępowaniu p.n.

Zakup i dostawa mobilnego skanera 3D na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

Czytaj więcej: Ogłoszenie nr 530165-N-2019

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. (sprzątanie pomieszczeń biurowych, kuchni, klatek schodowych, korytarzy, toalet) wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu.

Czytaj więcej: Zbiorcze zestawienie ofert. Ogłoszenie nr 523969-N-2019 z dnia 12.03.2019r.

Zamawiający publikuje pytania i odpowiedzi

Dotyczy: dot. postępowania przetargowego p.n.: „Świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. (sprzątanie pomieszczeń biurowych, kuchni, klatek schodowych, korytarzy, toalet) wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu”.

Czytaj więcej: Pytania i odpowiedzi do przetargu świadczenie czystości

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert.

Dotyczy: dot. postępowania przetargowego p.n.: „Świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. (sprzątanie pomieszczeń biurowych, kuchni, klatek schodowych, korytarzy, toalet) wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu”.

Czytaj więcej: Zmiana terminu składania ofert

W związku z realizacją zadania p.n.: Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”- Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie ofert.

 

Czytaj więcej: Zestawienie ofert dla przetargu 521695-N-2019

Zapraszamy do udziału w postępowaniu p.n.:

„Świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości  w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. (sprzątanie pomieszczeń biurowych, kuchni, klatek schodowych, korytarzy, toalet) wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu”.

Czytaj więcej: Przetarg: .: „Świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości w obiektach Parku...

Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Czytaj więcej: Ogłoszenie nr 521695-N-2019

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 16.08.2018 r. sprostowania, Zamawiający informuje o zmianie terminu zakończenia postępowania.

Czytaj więcej: Wydłużenie terminu postępowania nr 598353-N-2018

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. informuje:

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z opublikowanym plikiem.

Czytaj więcej: Sprostowanie nr 2 ogłoszenia nr 598353-N-2018

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.

Zamawiający publikuje odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania:

Plik do pobrania

W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. informuje:

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Czytaj więcej: Sprostowanie ogłoszenia nr 598353-N-2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych.

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 144 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Czytaj więcej: Przetarg: Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych.

oznaczenie sprawy 3/PNT/2018

030078-2018

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

Czytaj więcej: Zestawienie ofert: 3/PNT/2018

Dotyczy: Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 19.03.2018r . do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30.

Czytaj więcej: Informacja o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedź na pytanie do przetargu Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Odpowiedź na pytanie.

dot. Zakup i dostawa serwera obliczeniowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup i dostawa serwera obliczeniowego wraz ze...