Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa drukarek 3D na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

Oznaczenie sprawy: 11/PNT/2019


Rejestr UZP:
Ogłoszenie nr 532681-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

 

Pliki do pobrania:

Zbiorcze zestawienie ofert