Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

„Zakup i dostawa Ansys HPC PACK na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”

 

Zbiorcze zestawienie ofert (.pdf)