Zakup i dostawa Ansys HPC PACK na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”

15/PNT-2019 - Wybór najkorzystniejszej oferty

 15/PNT-2019 - Wybór najkorzystniejszej oferty

do pobrania: wybór najkorzystniejszej oferty