Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego - mebli biurowych

Oznaczenie sprawy: 03/PNT/2020

1) Dokumentacja sprawy 03/PNT/2020