W nawiązaniu do ogłoszenia nr 30446 - 2017 z dnia 2017-02-23 r. Opole: Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych...

W nawiązaniu do ogłoszenia nr 30446 - 2017 z dnia 2017-02-23 r. Opole: Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.

Publikujemy pytania oraz odpowiedzi związane z postępowaniem cz 16

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja

Zamawiający poprawia błąd edytorski w odpowiedzi na pytania zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1
Z uwagi na bardzo duży zakres wycen, złożoność specyfikacji oraz wiele niejasności na jakie będzie
odpowiadał Zamawiający a które mają kapitalne znaczenie przy konstruowaniu wyceny wnioskujemy
przedłużenie terminu składania ofert o ok. dwa tygodnie (24 marzec) z zastrzeżeniem, że wszystkie
odpowiedzi ukażą się minimum 1 tydzień przed składaniem ofert i w przypadku wątpliwości będzie
możliwość złożenia drugiej serii pytań (do udzielonych odpowiedzi) wraz z udzieleniem odpowiedzi
minimum 4 dni przed złożeniem finalnej oferty.

Było:

Ad.1
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.03.2017 r. do godziny 10.00.
Termin składania pytań w postępowaniu przetargowym pozostaje zgodny z Ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)

Jest:

Ad.1
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 23.03.2017 r. do godziny 10.00.
Termin składania pytań w postępowaniu przetargowym pozostaje zgodny z Ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)