Wykonawcy w postępowaniu Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), ...

Wykonawcy w postępowaniu

Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Informacja o zmianie terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 23.03.2017r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30.

Załącznik 1

sprostowanie ogłoszenia - 2