oznaczenie sprawy 3/PNT/2017
Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa pakietu oprogramowania specjalistycznego.

 

 

oznaczenie sprawy 3/PNT/2017                      

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa pakietu oprogramowania specjalistycznego.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena oferty Termin realizacji Warunki płatności

Warunki gwarancji

1.

Sym Kom Leszek Rudniak

Głogowa 24

02-639 Warszawa

530 743,39 zł

3 dni Zgodnie z § 4 wzoru umowy

Zgodnie z § 5 wzoru umowy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 492 000,00 zł.