dot. Zakup i dostawa pakietu oprogramowania specjalistycznego

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r....

dot. Zakup i dostawa pakietu oprogramowania specjalistycznego

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Zawiadamiam, że ww. postępowanie zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu