Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

 

 

Pliki do pobrania:

pytania i odpowiedzi