Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

 

Zakup i dostawa pakietu oprogramowania specjalistycznego

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 14.04.2017r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30.

Pliki do pobrania:

Informacja o zmianie terminu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert