Dotyczy: Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.

 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.:

PNT-2017-04-15 Informacja

PNT-2017-04-15-ogloszenie