Dotyczy: Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Informacja

Sprostowanie ogłoszenia