Dotyczy: Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert.

Dotyczy: Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert.

 

Nowy termin składania ofert to 24.04.2017r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30.

Pobierz:

Informacja o zmianie terminu.

Sprostowanie ogłoszenia