59478-2017

 Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

 Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.

59478-2017

 Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

 Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.

Zestawienie ofert