Ogłoszenie nr 503454-N-2017 z dnia 2017-05-08 r.

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.: Zakup i dostawa serwera obliczeniowego.

 

 

 

 Ogłoszenie nr 503454-N-2017 z dnia 2017-05-08 r.

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.: Zakup i dostawa serwera obliczeniowego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Umowa

Specyfikacja