Zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu.

Zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu.
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu. Szczegółowy opis urządzenia zawarto w załączniku do SIWZ.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

OPZ

Umowa

JEDZ