Oznaczenie sprawy 7/PNT/2017

289458-2017

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa spektrometru ręcznego.

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa spektrometru ręcznego.

Numer oferty

Firma, adres wykonawcy

Wartość oferty

Termin realizacji zamówienia

1.

Spectro Poland Sp. z o.o

Wiślana 28

05-420 Józefów

79 335,00

6 tygodni od dnia podpisania umowy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 82 041,00 zł.