oznaczenie sprawy 8/PNT/2017

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa serwera obliczeniowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem

Część I – Zakup i dostawa serwera obliczeniowego

 

 

oznaczenie sprawy 8/PNT/2017

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa serwera obliczeniowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem

Część I – Zakup i dostawa serwera obliczeniowego

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Termin realizacji

Warunki płatności

Warunki gwarancji

1

E-TECH S.C. – M. Duda,
P. Kapusta

Tuwima 95A

90-031 Łódź

118 965,60

28 dni

Zgodnie z § 4 wzoru umowy

Zgodnie z § 5 wzoru umowy

2

HSI Sp. z o.o.

Technologiczna 2

45-839 Opole

93 086,40

28 dni

Zgodnie z § 4 wzoru umowy

Zgodnie z § 5 wzoru umowy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 98 400,00 zł.

Część II – Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Termin realizacji

Okres gwarancji
i rękojmi

Warunki płatności

Warunki gwarancji

1.

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne
Sp. z o.o. Sp. K

Pod Fortem 19

31-302 Kraków

46 506,30

14 dni

 

 

12 miesięcy

Zgodnie z § 4 wzoru umowy

Zgodnie z § 5 wzoru umowy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 49 200,00 zł.

 

Zestawienie ofert