dot. Zakup i dostawa serwera obliczeniowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

dot. Zakup i dostawa serwera obliczeniowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

Dla części I zamówienia
HSI Sp. z o.o.
Technologiczna 2
45-839 Opole

za cenę: 93 086,40 zł


Dla części II zamówienia

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. Sp. K
Pod Fortem 19
31-302 Kraków

za cenę: 46 506,30 zł


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskały najwyższą liczbę punktów.


Informuję również, że w postępowaniu zostały złożone oferty przez nw. Wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy – dla części I

Ilość punktów w kryterium „cena”

Ilość punktów w kryterium „termin realizacji”

 

Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji”

Łączna ilość punktów

1.

E-Tech S.C. – M Duda, P. Kapusta
Tuwima 95A
90-031 Łódź

46,96

40

-

86,95

2.

HSI Sp. z o.o.
Technologiczna 2
45-839 Opole

60

40

-

100

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy – dla części II

Ilość punktów w kryterium „cena”

Ilość punktów w kryterium „termin realizacji”

 

Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji”

Łączna ilość punktów

1.

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. Sp. K

Pod Fortem 19

31-302 Kraków

60

20

20

100

 

Do wiadomości:

  1. Wykonawcy w postępowaniu

  2. Tablica ogłoszeń/strona internetowa

  3. aa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty