Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ edytowalny

Załączniki

Dokumentacja projektowa