Odpowiedź na pytanie do przetargu Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Odpowiedź na pytanie.