Dotyczy: Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 19.03.2018r . do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30.

Sprostowanie ogłoszenia

Informacja