oznaczenie sprawy 3/PNT/2018

030078-2018

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

Numer oferty

Firma, adres wykonawcy

Wartość oferty

Termin realizacji

w miesiącach – od dnia podpisania umowy

1.

IDS-BUD S.A.

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

45 510 000,00

14

2.

Adamietz Sp. z o.o.

Braci Prankel 1

47-100 Strzelce Opolskie

39 668 000,00

11

3.

Polbau Sp. z o.o.

Grunwaldzka 25

45-054 Opole

41 304 707,65

13

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 40 096 615,00 zł.

Aneta Herzog-Bienia

                                                                                                                                                                                  (podpis osoby sporządzającej)