W związku z prowadzonym przetargiem publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu p.n. Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Załącznik:

Informacja o wyborze