W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. informuje:

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

W treści OPZ na stronie 3 w punkcie 2 dotyczącym dostawy łącza podstawowego, oraz części II dot łącza rezerwowego zgodnie z załącznikiem:

Sprostowanie