W związku z ogłoszeniem nr 598353-N-2018 „Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.

Zamawiający publikuje odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania:

Plik do pobrania