W związku z realizacją zadania p.n.: Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie ofert.

Oznaczenie sprawy 6/PNT/2018
598353-N--2018

Numer oferty

Firma, adres wykonawcy

cena oferty

dot. łącza

1.

Netia S.A.

Poleczki 13

02-822 Warszawa

216 972,00

podstawowe

2.

3S S.A.

Ligocka 103

40-568 Katowice

97 416,00

rezerwowe

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 452 886,00 PLN.