Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (.pdf)

01.-SIWZ (.pdf) (.docx)

02.-Zał.-1-opz (.pdf)

03.-Zał.-2-formularz-ofertowy (.pdf) (.docx)

04.-Za.-3-umowa (.pdf) (.docx)

05. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (.pdf) (.docx)

06.-Zobowiązanie (.pdf) (.docx)

07.-Oświadczenie (.pdf) (.docx)

08. Oświadczenie rodo (.pdf) (.docx)