Odpowiedzi na pytanie dot. postępowania: Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania do postępowania.

 

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2