Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa mobilnego skanera 3D na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

Oznaczenie sprawy: 10/PNT/2019

Rejestr UZP: 530165-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

 

Zbiorcze zestawienie ofert