Zamawiający:
„Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą pod adresem: 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449086...

Czytaj więcej: Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu:

Pakiet Autodesk Product Design Suite Premium 2016 NLM x 2 licencje

Subskrypcja Product Design Suite Premium 1 rok

Dostawcą licencji dla Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu sp. z o.o. wybrano firmę...

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - rozstrzygnięcie