dot. Zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku...

Dotyczy: Ogłoszenia z dnia 12 maja 2017 r. o konkursie na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotyczy: Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa, informuje o zmianie terminu składania ofert.

Czytaj więcej: Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wykonawcy w postępowaniu Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), ...

Czytaj więcej: Informacja o zmianie terminu składania ofert.