Zamawiający modyfikuje odpowiedź cz. 6 odp. nr 2 Pytanie: 
Czy istnieje możliwość zorganizowania wizji lokalnej? Jeśli tak proszę o podanie dostępnych terminów. 
Było: Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 06.02.2017 godz. 11.00
Jest: Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 06.03.2017 godz. 11.00

Czytaj więcej: Sprostowanie odpowiedzi na pytanie cz. 6 odp. nr 2

Ogłoszenie nr 35590 - 2017 z dnia 2017-03-02 r. 
Opole: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 30446-2017

Data: 23/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego do Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu...

Czytaj więcej: Informacja z otwarcia ofert

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego do Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu
Informacja o zmianie terminu składania ofert...

 

Czytaj więcej: Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dotyczy: Ogłoszenia z dnia 3 października 2016 r. o konkursie na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020...

 

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH