Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: Dostawa oprogramowania inżynierskiego na potrzeby wdrożenia „prac B+R dotyczących sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego”

W załączeniu informacja o wyborze:

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty, w ramach realizowanego przez Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.  projektu, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup oprogramowania inżynierskiego

dot. Zapytania ofertowe nr 3/SIL/RPO/2018 na realizację usługi - badanie urządzenia testowego w warunkach badań stanowiskowych na hamowni silnikowej do projektu „Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zapytania ofertowe nr 3/SIL/RPO/2018

"Usługa  ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., monitoring systemu alarmowego a także świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Parku
Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu"

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:

Zapraszamy do składania ofert na usługę ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., monitoring systemu alarmowego a także świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na usługę ochrony mienia i świadczenie kompleksowych usług...

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Oś Priorytetowa 1 Innowacje
w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach; Poddziałanie Cel tematyczny: Wzmacnianie badań naukowych rozwoju technologicznego i innowacji; Priorytet inwestycyjny: 1b

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SIL/RPO/2018 na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem prac...

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach; Poddziałanie Cel tematyczny: Wzmacnianie badań naukowych rozwoju technologicznego i innowacji; Priorytet inwestycyjny: 1b

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SIL/RPO/2018 na zakup i dostawę sterownika czasu rzeczywistego dla...

Dot. zakupu Sterownika czasu rzeczywistego dla silników spalinowych wraz z oprogramowaniem do projektu „Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

 

Czytaj więcej: Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/SIL/RPO/2017 na zakup i dostawę Sterownika czasu...

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach; Poddziałanie Cel tematyczny: Wzmacnianie badań naukowych rozwoju technologicznego i innowacji; Priorytet inwestycyjny: 1b

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 1/SIL/RPO/2017 na zakup i dostawę Sterownika czasu rzeczywistego dla...

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym.
Przedmiotem zamówienia jest Usługa ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 05/PNT/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego 01/2019. "Dostawa i montaż akcesoriów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o.o. "

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego 01/2019

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż akcesoriów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o.o. 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe 1/2019