W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 12.06.2019r. na wykonanie zadania:

Świadczenie usług głosowych VOIP wraz z dostawą urządzeń sieciowych do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu sp. z o.o.”

przedmiotowe zadanie powierza się firmie:

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty