W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 12.06.2019r. na wykonanie zadania:

Dostawa i montaż akcesoriów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w budynku Zaplecza wdrożeniowego i biurowego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o.o.

przedmiotowe zadanie powierza się firmie:

MERIDA Sp. z o.o.

Oddział Opole

ul. Budowlanych 46B

45-123 Opole

Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty