Zawiadomienie o wyborze najemcy w związku z zapytaniem p.n.: Park Naukowo - Technologiczny w Opolu zaprasza do złożenia oferty w zakresie najmu przestrzeni pod działalność małej gastronomi np. redystrybucji śniadań  w Budynku Wysokich Technologii IT.

Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy:
MANUFAKTURA KANAPEK SP. Z O.O.
UL. OGRODOWA 9 A
45-940 OPOLE
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania została złożona jedna oferta przez ww. Wykonawcę.