Oznaczenie sprawy: 17/PNT/2019

Zakup i dostawa serwerów OCP na cele budowy klastra HA

 

 

1) Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:  Zakup i dostawa serwerów OCP na cele budowy klastra HA

    do pobrania:  17-PNT-2019 - zestawienie_ofert

2) Wybór najkorzystniejszej oferty

     do pobrania: 17-PNT-2019 - wybór najkorzystniejszej oferty