Oznaczenie sprawy: 18/PNT/2019

Zakup i dostawa przełączników sieciowych do Data Center

 

1) Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:  Zakup i dostawa przełączników sieciowych do Data Center

     do pobrania: 18-PNT-2019 - zestawienie ofert

2) Wybór najkorzystniejszej oferty

     do pobrania:18-PNT-2019 - wybór najkorzystniejszej oferty