Zapraszamy do udziału w postępowaniu:

Zamówienie na przygotowanie i dostarczenie poczęstunku podczas Campusów Innowacji PNT w ramach realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”

Pliki od pobrania:

Zapytanie ofertowe.doc