ZAPYTANIE OFERTOWE 
1.Zamawiający: PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W OPOLU SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE


1.Zamawiający: PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W OPOLU SP. Z O.O.
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:Dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 500Mbps/500Mbps oraz usługi VOIP dla Parku Naukowo-Technologicznego
w Opolu Sp. z o.o. do budynku zlokalizowanego w Opolu ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole.
Pobierz:

Treść zapytania

Załącznik nr.1

Aktualizacja z dnia 03.03.2017 godz 10.49

Treść:

Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe.