Jednostka prowadząca sprawę:

„PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W OPOLU” SP. Z O.O.

Opis przedmiotu zamówienia...

Udzielenie zamówienia

o wartości szacunkowej do 30 000 euro

Jednostka prowadząca sprawę:

„PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W OPOLU” SP. Z O.O.

Opis przedmiotu zamówienia:

„Ochrona budynków Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.”

Firma Waga - oferty razem Waga cena oferty Waga wskazane doświadczenie
DUSSMAN 44,36 42,76 1,6
QUALTER 50,77 48,77 2
ORION 51,13 47,13 4
FORMACJAEU 51,61 50,81 0,8
DGP 52,67 48,67 4
WOLF 56,27 52,67 3,6
AGAR 58,56 52,56 6
KONSTALNET 61,93 50,73 11,2
KOMPLEKS 63,02 57,82 5,2
KERM 68,94 68,14 0,8
IMPEL 70,53 57,73 12,8
UNIITREZ 80,94 79,74 1,2
BETA SECURITY SYSTEMS 82,40 80,00 2,4
0,80 0,2
Beta Security System Sp. z o.o.

Wybrany wykonawca